Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - cyklist_reflex_test.jpg

Säker trafik för alla

Trafiksäkerhet handlar om att göra trafiken säkrare och att trafikolyckorna ska minska, och vi är många aktörer som arbetar med detta. Räddningstjänsten Syds uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Varje år skadas många personer i trafikolyckor och  2022 omkom enligt Transportstyrelsen 227 personer i trafiken. Det är en ökning med 17 personer jämfört med 2021, och arbetet med att trafikolyckorna ska minska fortsätter för att ingen ska dö i trafiken.

Vi åker årligen på runt 800 trafikolyckor och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår förmåga att så effektivt och säkert som möjligt kunna genomföra räddningsinsatser vid trafikolyckor. Vi arbetar också förebyggande med information och råd för att öka kunskapen om vad du själv kan göra för att förebygga eller agera vid en olycka.

Minska risken för olycka

Konsekvenserna av en olycka kan bli stora. Vi på räddningstjänsten gör allt vi kan för att du ska komma hem säkert, men det finns några saker som du kan tänka på och göra för att förebygga olyckor. 

Uppmärksamhet på bilkörningen är kanske det allra viktigaste för att minska risken för olycka och brist på uppmärksamhet är en vanlig orsak till att du inte hinner se eller uppfatta vad som sker i trafiken i tid. Det kan vara ett barn som plötsligt går ut i gatan, en cyklist som du inte ser i mörkret eller ett djur som kommer upp på vägbanan. Kör när du kör, så ökar chansen att du hinner agera i tid! 

Väglaget kan under vinterhalvåret förändras ofta och snabbt. Tänk på att:

  • hålla avstånd till andra bilar,
  • hålla hastigheten för att kunna bromsa i tid,
  • och hålla dig uppdaterad om trafikläget och lokala vägförhållanden, via exempelvis Trafikverket eller Sveriges Radio P4.

Vinterrusta bilen så att du klarar en längre tid i bilen i händelse av långa köer och väntan. Detta kan vara bra att ha i bilen under vintern. 

Reflexer gör att du syns i mörkret och den hjälper bilister att se dig. Att använda reflex är en enkel och billig livförsäkring. Så här placerar du bäst reflexerna

 

När olyckan inträffat 

Är du först på plats vid en trafikolycka? Överblicka läget och larma 112. Tänk först och främst på säkerheten när du stannar så att du inte själv riskerar att bli påkörd. Så ska du göra om du är först på plats vid en trafikolycka.

Utryckningsfordon i trafiken. Lämna fri väg för utryckningsfordon. Visa tydligt vart du ska genom att blinka och kör åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet. Tänk på att det ofta kommer flera utryckningsfordon efter varandra.

Avspärrningar på olycksplatsen. När en trafikolycka inträffat behöver vi ofta spärra av vägen under räddningsarbetet. Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda all räddningspersonal som finns på plats för att rädda liv och ta hand om skadade. Det är viktigt att den som försöker rädda liv får fokusera på det, och inte på någon som måste förbi med sin bil. En skadeplats med trafik gör att både den som drabbats, den som räddar och den som kör förbi utsätts för fara. Vi arbetar så fort vi kan för att säkert kunna öppna upp vägen igen.

Vi signalerar med hjälp av ljus och skyltar på olycksplatsen. Gult blinkande ljus betyder att vi varnar för trafikolycka och uppmanar till försiktighet. Vägen kan vara delvis avstängd. Rött fast ljus betyder att vägen är avstängd. Vi kan också placera ut nödbloss för att leda om trafiken.

 

Efter en olycka

Har du drabbats av en olycka? Det kan vara svårt att veta vad man ska göra efteråt och man kan reagera på olika sätt. Läs våra råd och viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha efter olyckan

Efter en trafikolycka finns det olika saker som sker. Läs mer om hur vi jobbar och vad du kan göra om du varit inblandad i en trafikolycka.