Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - KBV_elvärme.jpg

El och värme

Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. 

Varma kläder, filtar och mattor håller värmen uppe

Värmen försvinner. Det behöver inte vara speciellt kallt för att du snabbt ska bli nedkyld, och då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Att ha en plan för alternativ uppvärmning och saker som kan värma är bra. Att elda i eldstaden kan vara ett sätt att värma upp hemmet, men innebär också risk för brand och är en vanlig orsak till bränder i villor och småhus. Förebygg riskerna genom att elda säkert! 

Att samlas i ett rum och att hänga något för fönstret gör att avkylningen av rummet minskar.

Tända ljus bidrar till att behålla temperaturen, men behåll dem alltid under uppsikt.

Att klä på sig mer kläder såsom vinterkläder, att använda mattor på golven, filtar runt sig liksom att sova tillsammans håller också upp värmen.

Tänk på säkerheten!

Så fort vardagen inte fungerar som vanligt faller man ur sina vanor som har med säkerhet att göra. Öppna fönstren och vädra ur ibland, eftersom det går åt mycket syre om du eldar. Använd ALDRIG ljus eller kamin när du sover och placera levande ljus glest från varandra och långt från brännbart material såsom gardiner.

Foto: Thomas Henrikson, MSB