Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - KBV_skola.jpg

Krisberedskap

Vid en större kris testas vår beredskap och samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Vid en större samhällskris kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi, att tvingas prioritera. I första hand behöver vi se till att de som är gamla, sjuka, barn eller på annat sätt sårbara får hjälp med värme, vatten eller evakuering. För att samhällets resurser ska räcka till måste vi som är friska själva ta ansvar för vår egen hemberedskap tills hjälp kommer. 

Hur skulle du klara dig en längre tid utan varken el, vatten, värme eller mat? Hur skulle du ta emot viktig information? Genom enkla saker i vardagen kan du påverka och ta ansvar för din egen hemberedskap och samtidigt stärka hela Sveriges motståndskraft. 

Se över din hemberedskap 

Om en kris inträffar kan hela din vardag vändas upp och ner på väldigt kort tid. Elen fösvinner och det går inte att laga mat som vanligt, det finns inget rinnande vatten i kranen, internet ligger nere och mobiltelefonen kan inte laddas. 

Vid en större samhällskris så kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi, behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp. Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Planera för att klara dig med mat och vatten i en vecka. Du kan komma att behöva klara dig själv mer tid än så, men det ger dig tid att tänka igenom din situation för att kunna fatta viktiga beslut. Tänk också på dina närstående och ta hjälp av varandra.

Checklista för din hemberedskap - för utskrift (msb.se)

Checklista och övningar för att klara en vecka i kris

Viktigast att tänka på

De grundläggande basbehoven som måste kunna tillgodoses för att vi ska klara oss längre vid en svår påfrestning i samhället är mat, el och värme, kommunikation och vatten. Viktig meddelande till allmänheten (VMA) fungerar för att ge dig viktig information snabbt. Det är också bra att ha koll på viktiga telefonnummer i en nödsituation. En krislåda med det nödvändigaste gör att du klarar dig bättre. Klicka på länkarna nedan för att läsa om hur du kan förbereda dig hemma. 

Att prata om risk och kris kan ofta upplevas skrämmande. Men att prata om risker är också vägen till att öka vår beredskap, och att ha beredskap gör ju oss tryggare.  

Är informationen korrekt?

När många aktörer vill kommunicera är det extra viktigt att vara påläst och källkritisk samt verifiera informationen du får till dig genom att kolla upp fakta. Det kan finnas falska nyheter som vill vilseleda oss, sök därför bekräftad information från myndigheter.

Hit kan du vända dig

Vid en samhällskris arbetar många aktörer. Myndigheter, kommunen, räddningstjänsten, frivilligorganisationer, företag med flera. Håll dig uppdaterad på händelseutvecklingen. 

Krisinformation.se – sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen.

MSB.se – råd och tips på hur vi kan förbereda vår hemberedskap för en samhällskris.

Kommunen - kommunens webbplats sammanställer aktuell information för din kommun.

Malmo.se

Lund.se

Eslov.se

Kavlinge.se

Burlov.se

Hitta fler viktiga nummer i samband med en kris här.

Foto: Thomas Henrikson, MSB