Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - hemelektronik.jpg

Hemelektronik

Det är inte ovanligt att våra vanliga hushållsmaskiner eller vitvaror som tvätt- och diskmaskin, torktumlare, kyl och frys brinner. Du bör även vara försiktig med laddbara batterier i exempelvis elcyklar och bärbara datorer. Vi tipsar om hur du kan förebygga brand i din hemelektronik.

  • Kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.
  • Använd timer eller dra ur kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller andra hushållsapparater.
  • Använd endast torktumlare, disk-och tvättmaskin när du är hemma och vaken.
  • Håll rent bakom vitvaror och rengör torktumlaren regelbundet.
  • Använd inte elektriska värmefiltar eller liknande när du ska sova, följ tillverkarens instruktioner.
  • Ladda inte elektronisk utrustning i sängar, fåtöljer eller soffor.
  • Batterier till elcyklar, elsparkar, bärbara datorer och liknande bör laddas under uppsikt.
  • Använd laddare enligt tillverkarens instruktioner.

Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare

Brand kan uppstå i diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner av flera orsaker. Värmeelement som värmer vattnet/luften kan vara skadade, kortslutning i elektronik, eller motor kan orsaka gnistor som i sin tur antänder den plast som finns i maskinerna.

En tvätt- eller diskmaskin kan vara svår att ”underhålla” och använd dem bara när du är hemma - då kan du agera om du märker att det är något fel.

Ludd i filtret i en torktumlare kan också orsaka brand genom att täppa för luftcirkulationen eller isolera värmeelementet som blir överhettat. Rengör därför luddfiltret regelbundet.

Kyl och frys

Brand kan uppstå bakom kyl och frys genom att det ansamlas damm på kompressorer och kylslingor som täpper för luftcirkulationen, och det kan räcka med värmen från kompressorn för att det ska antändas. Även isoleringsmaterialet i kyl- och frysskåpet, oftast någon typ av cellplast, kan antändas.

Dra därför ut kyl och frys och dammsug när du frostar av.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat, försök alltid att dra ut kontakten först. Därefter försök att släcka branden och om möjligt ta ut apparaten i det fria.