Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regnstänk på paraply

Besvärligt väder

När vi drabbas av stormar, starka vindar, regn och översvämningar eller allmänt besvärligt väder kan det vara bra att känna till vad räddningstjänsten rekommenderar. Både hur du kan förbereda dig, vad du kan göra när det händer och vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Inför befarad storm

Ta in eller surra fast lösa föremål från trädgårdar, uteplatser och balkonger. Till exempel studsmattor, cyklar, krukor, lyktor, soptunnor och andra föremål som kan blåsa iväg och ställa till skada.

Se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Se över förtöjningar på båtar så att de inte slits loss. Stanna om möjligt inomhus under en storm för att inte riskera att bli skadad av kringblåsande föremål. Var försiktig och håll dig uppdaterad via internet, radio och TV.

Vid stormskador på fastigheter bistår vi på räddningstjänsten med rådgivning, kontakt med fastighetsägare och spärrar av områden som innebar en fara för allmänheten.

Inför eventuellt strömavbrott

Ha gärna en ficklampa till hands och batteridriven radio. Har du ingen batteridriven radio kan bilradion vara ett alternativ. Andra bra saker att ha hemma vid strömavbrott är extra batterier, stearinljus, tändstickor, konserver, stormkök, fotogenvärmare eller annan extra värmekälla. Ladda mobil och bärbara datorer i förväg. Tappa upp vatten vid längre strömavbrott, innan trycket i ledningssystemen försvinner.

Om du ska resa eller ut i trafiken

Det kan bli stora störningar i trafiken. Kontrollera därför gärna status på vägar och trafik om du ska resa. Trafikverket och Skånetrafiken är bra källor till information.

Håll dig informerad

Följ väderutvecklingen via SMHI:s hemsida och håll dig informerad via kommunernas hemsidor, Sveriges Radio P4 och TV.

Vid frågor eller om du vill lämna information, kontakta 113 13. Det är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Du kan också besöka krisinformation.se.

Regn och översvämningar

Översvämningar kan uppstå i samband med stormar, som en följd av kraftigt regn eller på grund av högt vattenstånd i Öresund, stigande vattennivåer i åar och bäckar samt i avloppssystem.

Fastighetsägare kan framför allt drabbas av översvämning i källare. Så det är viktigt att du som fastighetsägare är beredd och vet hur du kan skydda din bostad.

Vid stigande vattennivåer och översvämning behöver räddningstjänsten prioritera fara för liv och samhällsviktig verksamhet. Det kan också vara svårt att pumpa bort vattnet då alla vattensystem redan är fyllda. Vattnet kommer att sjunka undan först när det slutar regna och vattentrycket sjunker. 

Är din källare eller bostad drabbad – ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag. Ring 112 vid allvarlig fara för liv eller egendom.

Råd vid risk för översvämning

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
 • Bryt strömmen vid översvämning i källaren på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset. 
 • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid frågor om hur du ska göra kan du även ringa 113 13, informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser.

Du kan också läsa mer om hur du skyddar dig vid översvämning på krisinformation.se

Gå till mer information på krisinformation.se

Råd i trafiken vid stora nederbördsmängder

 • Undvik att ge dig ut i trafiken om det inte är nödvändigt.
 •  Vid kraftig nederbörd ökar risken för vattenplaning och att vägbanorna kan översvämmas, framförallt i svackor till exempel under viadukter.
 • Måste du bege dig ut i trafiken anpassa hastigheten efter rådande väglag.
 • Är vägbanan översvämmad kör inte på djupare vatten än upp till bromsskivorna på bilen.