Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten Syd genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige. 

1. Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt   Boverkets byggregler (BBR) Avgift
1 Industri, kontor, m.m VK1 8 168 kr
2 Samlingslokal   <=150 personer VK2A 7 623 kr
3 Samlingslokal   >150 personer VK2B 8 168 kr
4 Samlingslokal   >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 8 168 kr
5 Bostäder VK3A 8 168 kr
6 Gemensamhetsboenden VK3B

8 168 kr

7 Hotell VK4 8 712 kr
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet  VK5A 7 623 kr
9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 712 kr
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 9 257 kr
11 Brandfarlig lokal VK6 8 168 kr
12 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller tillsyn vid   serveringstillstånd   4 356 kr

 

2. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn Avgift
1        Fyrverkeriförsäljning 3 267 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex.   hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 5 445 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 7 623 kr
4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex.   restaurang, skola) 5 445 kr
5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex.   bensinstation, försäljningsställen, mindre industri) 7 623 kr
6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering) 9 801 kr
7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 13 068 kr

 

3. Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 7 623 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 7 623 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 13 068 kr
4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 178 kr
5 Tillstånd gällande överföring 2 178 kr
6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola) 7 623 kr
7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri) 13 068 kr
8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering, större försäljningsställen) 19 602 kr
9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 32 670 kr
10 Mindre förändring av befintligt tillstånd 4 356 kr
11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet   ärende (grundavgift, eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer) 4 356 kr