Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Insatsplanering

För att kunna hindra eller begränsa skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Informationen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren för anläggningen.

Mall för insatsplan

Räddningstjänsten Syd har tagit fram en mall för att underlätta för ägaren/verksamhetsutövaren i upprättandet av insatsplan. Kontakta alltid räddningstjänsten för samråd när du ska ta fram en insatsplan.

Handledning insatsplanering

I handledningen finns råd och riktlinjer över upplägg, layout med mera för att räddningstjänsten snabbt och enkelt ska kunna tolka insatsplanen och och därmed effektivt kunna bryta den negativa händelseutvecklingen vid en olycka.

Andra programvaror går också bra att använda, huvudsaken är att layout och upplägg överensstämmer med mallen.

Kontakta oss för mer information

Vid frågor kan du maila oss på insatsplan@rsyd.se