Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillfälliga utomhusarrangemang

Varje år anordnas ett flertal tillfälliga evenemang i Räddningstjänsten Syds medlemskommuner. Många av evenemangen arrangeras i tält av olika slag och storlekar. För att uppnå ett rimligt brandskydd och en tillfredsställande utrymningssituation har vi tagit fram rekommendationer för hur brandskyddet ska vara.

Samråd bör alltid ske med räddningstjänsten inför större evenemang.

Läs våra rekommendationer för tillfälliga utomhusarrangemang (pdf)