Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solceller på tak

Solcellsanläggningar och batterilagersystem

Här beskriver vi hur Räddningstjänsten Syd anser att solcellsanläggningar och batterilagersystem kan utformas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

Våra råd och anvisningar riktar sig huvudsakligen till projektörer, installatörer och brandkonsulter i deras arbete med att projektera solcellsanläggningar och batterilagersystem.

Klicka här för att läsa 'Råd och anvisning för solcellsanläggningar och batterilagersystem' (pdf).