Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Insatser i höga byggnader

Dessa förutsättningar för insatser i höga byggnader syftar till att komplettera och förtydliga aktuella lagar och regelverk, som Boverkets byggregler, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Här beskriver vi hur Räddningstjänsten Syd anser att höga byggnader kan anpassas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats. Dokumentet berör huvudsakligen byggherrar och brandkonsulter i deras arbete med att projektera brandskyddet i höga byggnader.

Ladda ned dokumentet "Förutsättningar för insats i höga byggnader" (pdf)