Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslutning av automatlarm

Så fungerar anslutning av ett automatlarm till Räddningstjänsten Syd.

För att kunna koppla ett automatiskt brandlarm till Räddningstjänsten Syd krävs att anläggningen är tillförlitlig. Anläggningen ska följa reglerna enligt SBF 110.

  • Månadsprov, kvartalsprov och revisionsbesiktning ska utföras.

  • Serviceavtal med anläggningsfirma ska finnas.

  • Utbildade anläggningsskötare ska finnas.

  • Fungerande larmlagring eller annan tillförlitlighetshöjande åtgärd och larmorganisation ska finnas.

SBF 110 i sin helhet hittar du på www.svbf.se

Vid önskemål om att ansluta den automatiska brandlarmsanläggningen till Räddningstjänsten Syd ska ifyllt instruktionsunderlag skickas till automatlarm@rsyd.se. En handläggare kommer då att ta kontakt med er för fortsatt hantering.

Om det vid upprepade tillfällen visar sig att det anslutna automatiska brandlarmet inte är tillförlitligt kan beslut fattas om att anläggningen kopplas från anslutningen till Räddningstjänsten Syd.

Adress för dokument som ska skickas in
Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se